Často kladené dotazy

Níže naleznete odpovědi na často kladené otázky.

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, prosím, kontaktujte nás nebo našeho autorizovaného partner

Je změkčená voda vhodná k pití ?

Můžete pít změkčenou vodu. Pouze ti, kteří mají hodně tvrdou vodu a měli by málo solit, musí si dávat pozor. Chceme-li změkčit každý 1 německý stupeň tvrdosti, přidáme asi 8,2 mg sodíku na 1 litr vody. Lidé, kteří používají stravu bez soli, by to měli vzít v úvahu při výpočtu denního příjmu soli. Pitím denně 3 litrů vody změkčené o 14 německých stupňů, konzumujeme 344,4 mg sodíku, což odpovídá asi 0,87 g soli. Toto je příkladný výpočet množství soli obsažené v 1 plátku bílého chleba.

Je změkčená voda slaná ?

Obsah sodíku v měkčené vodě se zvyšuje, přičemž koncentrace chloridu zůstává beze změny. Slanou chuť se vyrábí v důsledku kombinování sodíku a chloridů, proto změkčená voda není slaná.

Může sůl používá pro regeneraci pryskyřice v změkčovači být škodlivá pro životní prostředí?

Sůl, která se používá pro regeneraci změkčovače neobsahuje složky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Produkty jsou schváleny k prodeji a mají doklad o zdravotní nezávadnosti. Měkká voda má mít minimálně 3° dH - německých stupňů.

Může změkčovač podporovat růst bakterií?

Pouze stojatá voda podporuje množení bakterií. Voda protéká denně změkčovačem, takže nehrozí riziko růstu bakterií. V případě, že vodu doma po delší dobu nepoužíváte, např. během dovolené, může být funkce v zařízení aktivována tak, aby se změkčovač regeneroval každých třeba 5 dní, aby se zabránilo růstu bakterií. Změkčování vody zabraňuje růstu nebezpečných bakterií, jako jsou bakterie Legionella.

Má změkčovač zcela odstraňovat vápník a hořčík z vody, který je nezbytný pro lidský organismus?

Adekvátní příjem vápníku má zásadní význam pro zdraví člověka. Částice uhličitanu vápenatého rozpuštěného v pitné vodě jsou pouze okrajově absorbovány lidským tělem. Voda obsahující vápník poskytuje pouze malou část vápníku potřebného pro člověka. Úloha vody v poskytování vápníku je zcela minimální.

Je voda z vodovodu zdravotně nezávadná?

Voda z vodovodu splňuje přísné normy pro pitnou vodu. To je již voda upravená. Nicméně v ČR je na 70% území vody tvrdá tzn.že je vyšší než hodnota 17 německých stupňů.Tato hodnota není zdraví škodlivá, ale znamená to, že voda je velmi tvrdá, což způsobuje usazeniny vodního kamene na zařízeních, pračky, myčky, toalety, koupelny, kávovary atd. a způsobuje tak známé problémy s tvrdou vodou.

Zvyšují se tím náklady na spotřebu energie?

Ano. Čím vyšší tvrdost vody a její spotřeba, tím nižší účinnost kotle a ústředního vytápění a zvýšení spotřeby energie na výrobu teplé užitkové vody do těchto systémů. Tloušťka 1 mm vodního kamene na povrchu výměníku tepla, snižuje účinnost přibližně o 10 % , čímž se zvyšuje spotřeba paliva a energie. Odhaduje se, že zvýšení nákladů na provoz vytápěcích zařízení kvůli usazování vodního kamene je až o 36 % v průměru vyšší, jak u měkké vody.

Je možné instalovat změkčovač vody v domě s čistírnou odpadních vod pro domácnost?

V případě vypouštění odpadů z domácnosti do biologických čistíren odpadních vod, je vhodné, se poradit s dodavatelem čistírny. V takových čistírnách odpadních vod, je biologický kal živnou půdou pro bakterie, které přeměňují sedimenty do kapaliny přirozeným způsobem. Díky soli a chloridům může být množství bakterií nízké a to může způsobit snížení účinnosti procesu čištění odpadních vod. Aby se zabránilo biologickému rozkladu, doporučuje se používat produkty, které obsahují široké spektrum bakterií. Je to účinný způsob, jak podpořit proces čištění odpadních vod.

Co je měkká voda ?

Voda je univerzální rozpouštědlo. Při pronikání zeminou a horninami rozpouští a absorbuje minerály ( zejména vápník a hořčík ), které při ohřevu vody, přispívají k tvorbě vodního kamene. Změkčování vody zařízením od Ecowater odkazuje na zařízení, která jsou zapojena na hlavním přivodu studené vody pro celý dům. Odstraňují nečistoty z vody, které jsou zodpovědné za její tvrdost. A za ním teče už jen měkká voda, která chrání domovní instalaci, kohoutky, pračky, myčky a další spotřebiče, které přicházejí do styku s vodou.

Jak se mohu upravit vodu z vlastní studny?

Voda z vlastní studny často nesplňují normy pitné vody v důsledku přítomnosti nadměrného množství některých látek, například železa, manganu a amoniaku. Autorizovaný EcoWater Partner vám pomůže diagnostikovat problém a poradí, které zařízení může být použito.

Jak pracuje změkčovač?

Změkčovač má uvnitř speciální iontovou náplň, která je záporně nabitá a ionty rozpuštěné ve vodě, způsobující tvrdost (suma vápníku a hořčíku ), jsou nabité kladně. Náplň změkčovače na sebe váže kladně nabité ionty způsobující tvrdost, které jsou přeměněny na ionty sodíku a díky tomu dojde ke změkčení vody. K této výměně iontů dochází miliónkrát v průběhu celého procesu změkčování vody . Během výměny iontů, jsou tyto uloženy v náplni změkčovače. Jakmile je vyčerpána kapacita náplně ( obvykle po několika dnech, v závislosti na tvrdosti a množství spotřebované vody ), je automaticky provedena regenerace náplně. Voda a roztok soli (tzv. solanka ) protéká náplní změkčovače a váže na sebe ionty vápníku a hořčíku, které jsou potom odplaveny do odpadu.

EcoWater 2 v1 změkčuje vodu a zároveň odstraňuje nepříjemnou chuť a zápach chlóru, který se často přidává do vody z vodovodu kvůli jeho antibakteriálním vlastnostem.

Webová stránka používá soubory cookie. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů.