Věděli jste, že ...

Věděli jste, že ...

EcoWater Systems na každé etapě

EcoWater Systems v každé etapě navrhování a výroby svých zařízení pečuje o životní prostředí.…

...vody je 70 % zemského povrchu.

...vody je 70 % zemského povrchu.

...voda absorbuje infračervené záření,

...voda absorbuje infračervené záření, díky kterému má modrý nádech na velkých plochách, jako jsou jezera a oceány. To je proto, že voda může absorbovat světlo o vlnové délce, která odpovídá všem barvách duhy kromě modré. Voda ve sklenici se modrá nezdá, pouze v případě, když množství vody je mnohem větší než intenzita odraženého světla.

…zařízení EcoWater jsou navrhované

…zařízení EcoWater jsou navrhované a vyráběné na území Spojených států amerických.

Velká část vody, která existovala před milióny let na Zemi je stále tady.

Velká část vody, která existovala před milióny let na Zemi je stále tady.

…refiner ušetří nejen peníze ale i čas

…refiner ušetří nejen peníze ale i čas – méně nákladů na opravy a výměnu domácích spotřebičů a až 60% méně nákladů na detergenty.

...veškerá voda na Zemi

...veškerá voda na Zemi, téměř 97 %, je slaná mořská voda. Sladká voda představuje pouze 3 % vody na zemi. 77 % sladké vody je zachycováno v polárních ledových příkrovech a ledovcích, 22 % jsou podzemní vody a pouze 1% z celkových zdrojů sladké vody se nachází v řekách, jezerech a parách v ovzduší.

…změkčovače a refiner EcoWater jsou vybaveny

…změkčovače a refiner EcoWater jsou vybaveny možnosti dálkového ovládaní z libovolného místa v domě.

...méně než 1 % vody z vodovodu se používá k pití a vaření

...méně než 1 % vody z vodovodu se používá k pití a vaření

…refiner spojuje dvě zařízení v jednom

…refiner spojuje dvě zařízení v jednom, díky kterým je voda v celém domově měkká, zbavená kamenného kalů, nepříjemné přichutí a pachu chloru.

...průměrná spotřeba vody v domácnostech

...průměrná spotřeba vody v domácnostech na 1 obyvatele je asi 100 litrů na den. Spotřebujeme velké množství vody na koupání ve vaně. Vana pro jenu osobu potřebuje přibližně 120-150 litrů vody , zatímco 10 - minutová sprcha je cca 50 litrů vody.

...člověk může přežít 30 dnů bez jídla, ale bez vody pouze 3 dny.

...člověk může přežít 30 dnů bez jídla, ale bez vody pouze 3 dny.

... v hydrologickém cyklu

... v hydrologickém cyklu ( koloběhu vody v přírodě ) se 70 % vody znovu odpařuje, zatímco zbývajících 30 % doplňuje povrchové vody.

...velmi vysoké koncentrace hořčíku ve vodě dodávají hořkou chuť.

...velmi vysoké koncentrace hořčíku ve vodě dodávají hořkou chuť.

... změkčená voda není slaná

... změkčená voda není slaná. Obsah sodíku v měkčené vodě se zvyšuje, avšak koncentrace chloridů zůstává beze změny. Slaná chuť se objeví při spojení sodíku a chloridů. Proto změkčená voda není slaná.

Pouze stojatá voda podporuje množení bakterií.

Pouze stojatá voda podporuje množení bakterií. Voda protéká každý den přes změkčovač, takže nevzniká nebezpečí růstu bakterií.V případě, že vodu doma nepoužíváte delší dobu, např. během dovolené, může být v zařízení nastavena funkce, díky které změkčovač regeneruje každých několik dní , aby se zabránilo růstu bakterií. Změkčování vody zabraňuje růstu nebezpečných bakterií jako jsou bakterie Legionella.

Voda z vodovodu splňuje přísné normy

Voda z vodovodu splňuje přísné normy pro pitnou vodu. To je již voda upravená. Nicméně v ČR je na 70% území vody tvrdá tzn.že je vyšší než hodnota 17 německých stupňů.Tato hodnota není zdraví škodlivá, ale znamená to, že voda je velmi tvrdá, což způsobuje usazeniny vodního kamene na zařízeních, pračky, myčky, toalety, koupelny, kávovary atd. a způsobuje tak známé problémy s tvrdou vodou.

..Čím vyšší tvrdost vody a její spotřeba
Již 1 mm tenké vrstvy vodního kamene na výměníku

Již 1 mm tenké vrstvy vodního kamene na výměníku tepla zvyšuje spotřebu energie přibližně o 10 %.

…EcoWater Systems na každé etapě

…EcoWater Systems na každé etapě navrhování a výroby svých zařízení pečuje o životní prostředí.

Změkčovače EcoWater spotřebovávají

…Změkčovače EcoWater spotřebovávají méně než 17,5 kWh elektrické energie za rok, což znamená, že se náklady na elektřinu udržují na úrovní jen 23 haléřů za den.

produkty EcoWater prodlužují životnost

…produkty EcoWater prodlužují životnost ostatních domácích spotřebičů, které přichází do styku s vodou.

…zakladatel společnosti, Lynn Lindsay

…zakladatel společnosti, Lynn Lindsay, vyvinul první na celém světě automatický změkčovač, který byl patentován v roce 1925.

…na trhu zabývajícím se úpravou vody

…na trhu zabývajícím se úpravou vody jsme technologický nejvyspělejší firmou. Vysoká kvalita a investovaní do výzkumu a vývoje představují základní princip podnikatelské činnosti společnosti EcoWater Systems.

...zařízení EcoWater mají dlouhou

...zařízení EcoWater mají dlouhou záruční dobu a jsou certifikované značkou kvality.

Webová stránka používá soubory cookie. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů.