Ochrana osobních údajů a používání souborů cookies

Ochrana osobních údajů a používání souborů cookies

 1. S ochranou Vašich osobních údajů zacházíme s vážností a striktně dodržujeme zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány na webu www.ecowatersystems.cz (dále je servis) pouze v nezbytném rozsahu. Shromažďované údaje nebudou za žádných okolností prodávány.
 2. Správcem Vašich údajů je společnost EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-013), ul. Bałtycka 6, tel. 61/8743780
 3. Působíme na základě Vašeho souhlasu
 4. Máte vždy právo na přístup k údajům, můžete je opravit, odstranit nebo požádat o omezení jejich zpracování
 5. Vždy můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů
 6. Svůj souhlas můžete vždy odvolat – kdykoliv. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před odstoupením
 7. Můžete si taky kdykoli stěžovat na naše postupy a to Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů
 8. Poskytování Vašich údajů nevyplývá z žádné právní povinnosti, je dobrovolné
 9. Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich údajů můžete směřovat na našeho inspektora ochrany osobních údajů na adresu: cezary.sadowski@rodo.pl
 10. Osobní údaje poskytnuté v kontaktním formuláři budou zpracovávány pouze za účelem zodpovězení na Váš dotaz a uchovávání až do doby odpovědi na Vaši otázku.
  Vaše údaje, které jste poskytli pouze za účelem získání odpovědi na Váš dotaz, nepodléhají profilování, tj. automatizované zpracování za účelem vyhodnocení a určení osobních charakteristik nebo potřeb uživatelů
 11. Vaše údaje poskytujeme našim Partnerům (kteří mají výhradní právo prodávat a servisovat naše zařízení) pouze za účelem odpovědi na Váš dotaz nebo oznámení.
 12. Servis může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na Servisu a nejsou jakýmkoli způsobem ovládány. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany soukromí a předpisy, s nimiž se doporučujeme pečlivě seznámit.
 13. Jako Správce si vyhrazujeme právo změnit zásady ochrany osobních údajů, což může být způsobeno vývojem internetových technologií, možnými změnami v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem Servisu. O všech změnách budeme uživatele informovat viditelným a srozumitelným způsobem
 14. Servis shromažďuje automaticky pouze informace obsažené v souborech cookies
 15. Cookies (tzv. „sušenky”) jsou textové soubory, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení, např. počítač nebo chytrý mobil. Jsou určeny pro použití webových stránek. Obsahují především název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo
 16. Vkladatelem, který umísťuje soubory cookies do koncového zařízení a získává k nim přístup, je provozovatel Servisu EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. se sídlem v Poznani na adrese Bałtycka 6
 17. Provozovatel Servisu soubory cookies využívá za účelem:
  • přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim individuálním preferencím, tyto soubory především rozpoznají Vaše zařízení, aby stránku zobrazovaly podle Vašich preferencí; 
  • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé Servisu využívají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah
  • udržování relace (po přihlášení), díky čemuž nemusíte na každé podstránce webových stránek znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo
 18. Servis používá dva základní typy souborů cookies: „relační” (session cookies) s „pevné” (persistent cookies). „Relační” cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení, dokud se neodhlásíte, neopustíte web nebo nevypnete software (webový prohlížeč). „Pevné” soubory cookies jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení po dobu určenou v parametrech souboru cookies nebo dokud je neodstraníte
 19. Servis používá následující typy souborů cookies:
  • „nezbytné” soubory cookies, umožňující využívání služeb dostupných v rámci Servisu, např. ověřovací soubory cookies využívané pro služby, které vyžadují ověřování v rámci webových stránek
  • soubory cookies sloužící k zajištění zabezpečení, např. využívané k odhalování podvodů v oblasti autentizace na webových stránkách
  • „výkonnostní” soubory cookies, umožňující shromažďování informací o používání webových stránek
  • „funkční” soubory cookies, umožňující „zapamatování” Vámi zvoleného nastavení a přizpůsobení Vašeho rozhraní, např. v rámci vybraného jazyka nebo oblasti, ve které se nacházíte, velikosti písma, vzhledu webových stránek atd.
 20. V mnoha případech umožňuje software, který se využívá pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč), aby soubory cookies byly uloženy ve Vašem koncovém zařízení. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit. Tato nastavení lze měnit zejména tak, že v nastavení prohlížeče zablokujete automatickou správu cookies nebo o nich budete informováni pokaždé, když budou umístěny na Vašem zařízení. Podrobné informace o možnostech a způsobech správy souborů cookies najdete v nastavení softwaru (webového prohlížeče)
 21. Jako Provozovatel servisu bychom Vás rádi informovali, že omezení používání cookies může mít vliv na některé funkce dostupné na webových stránkách
 22. Soubory cookies umístěné na Vašem koncovém zařízení mohou být také využity partnery a osobami spolupracujícími s provozovatelem Servisu