Ochrana osobních údajů a používání souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů a údaje DPO (Pověřence pro ochranu osobních údajů)

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich údajů můžeme zaslat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů Krzysztofu Dziemianovi na adresu: rodo@ecowater.pl

Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů stanovují pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.ecowatersystems.cz (dále jen: „Internetový obchod“).

„Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-013), ul. Bałtycka 6, tel. Č. 61/8743780, info@ecowater.pl "

V zájmu bezpečnosti svěřených osobních údajů SOÚ (Správce Osobních Údajů) vykonává svoji funkci na základě interních postupů a doporučení v souladu s příslušnými právními akty v oblasti ochrany osobních údajů a zpracovává je v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (UE) 2016/679 ze dne středa 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o osobních údajů) 

EcoWater Systems Poland za žádným účelem neprodává žádné shromážděné osobní údaje třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

SOÚ věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů a zejména zajišťuje, aby osobní údaje byly:

  • zpracovány v souladu se zákonem;
  • shromažďovány pro stanovené zákonné účely a aby nepodléhaly dalšímu zpracování, které by mohlo být v rozporu s těmito účely;
  • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
  • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, a to déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování.

SOÚ získává informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

- dobrovolným zadáváním údajů do formulářů za účelem:

  • odpovědi na dotazy uživatelů pomocí kontaktního formuláře podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
  • za účelem zasílání informací o produktech a službách nabízených SOÚ na uvedenou e-mailovou adresu, pokud s tím uživatel souhlasil, podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Souhlas lze odvolat kliknutím na příslušný odkaz v přijaté zprávě nebo odesláním takové informace na e-mailovou adresu SOÚ,
  • za účelem zveřejnění komentářů na blogu EcoWater umístěném na webových stránkách podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Pokud chcete smazat komentář, pošlete e-mail s touto informací na adresu marketing@ecowater.pl
  • realizace oprávněného zájmu SOÚ ve zvláštních případech podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. např. při vymáhání pohledávek a právních nároků

- prostřednictvím shromažďování souborů “cookie”

Při první návštěvě webových stránek je uživatel informován o používání souborů cookie.

Soubory cookie nezbytné pro fungování webu lze změnit v nastavení prohlížeče, je však třeba mít na paměti, že změna nastavení může způsobit nefunkčnost webu.

Více informací na téma souborů cookie je k dispozici v sekci „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče uživatele.

Uživatelé, kteří po přečtení informací dostupných na webu nechtějí, aby soubory cookie zůstávaly ve webovém prohlížeči daného zařízení, by je po dokončení návštěvy webu měli ze svého prohlížeče odstranit.

Web používá následující typy souborů „cookie“:

  • funkční cookies - jedná se o soubory, které jsou zapotřebí k zajištění základních funkcí webové stránky. Funkční soubory cookie umožňují např. funkci nákupních košíků e-shopů či sledování návštěvnosti webu

Příjemci osobních údajů mohou být orgány, instituce a subjekty oprávněné podle zákona, jakož i subjekty poskytující služby ADO (např. právní služby, IT, marketingové nebo účetní služby a další subjekty zapojené do realizace objednané služby.

Údaje zpracovávané SOÚ si mohou prohlížet uživatelé webových stránek, kteří je poskytli. Uživatel má také právo tyto údaje kdykoli upravit, přenést, požádat o jejich odstranění a omezit nebo zastavit zpracování svých osobních údajů. Uživatel může kdykoli také požádat o odstranění svých osobních údajů z webových stránek.

Za účelem uplatnění svých uvedených práv by se měl uživatel webových stránek kontaktovat s SOÚ prostřednictvím stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, které poskytl na Webových stránkách, a to na e-mail SOÚ.

Každý uživatel webových stránek může podat stížnost prostřednictvím úřadu pro ochranu osobních údajů.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy a přesměrování na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na webu a nejsou nijak pod dohledem těchto webových stránek. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady a předpisy o ochraně osobních údajů, se kterými je nutné se seznámit .

SOÚ si vyhrazuje právo změnit zásady ochrany osobních údajů webových stránek, vzhledem k vývoji internetových technologií, možnými změnami zákonů v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem Webových stránek. O veškerých změnách budeme uživatele informovat viditelným a srozumitelným způsobem.

 

 

Webová stránka používá soubory cookie. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů.